TEKNOLOGIA BERRIAK/NUEVAS TECNOLOGÍAS

Gure ikastolan, teknologia berriekin loturiko eskolaz kanpoko proiektu bat martxan dugu. Honetan eta ordenadoretan zein hauekin loturik dauden periferikoetan oinarriturik ikasleek sortutako hainbat ekoizpen burutu egiten dugu.
Gaur eguneko Web 2.0.ko tresnek ematen dituzten aukerez baliatuz, ikasleek, eguneroko saioetan eginiko lanak, konpartitu egiten dira, tresna hauek, menperatzen ikasten dituztelarik. Honetarako, sortu ditugun blogak eta Ikastolako web gunea erabiltzen ditugu.
Actualmente, tenemos en marcha un proyecto de Nuevas tecnologías en horario extraescolar. En este, a través del uso del ordenador y sus perifericos los alumnos crean producciones propias en distintos formatos digitales.
Mediante el uso de las herramientas Web 2.0 y, mientras van dominando estas propias herramientas, las producciones de los alumnos,  generadas en las sesiones semanales, son compartidas a través de nuestros blogs y la página web de la Ikastola.

  Gure ikasleek egiten dituzten lanak eta ekoizpenak ikusteko bisitatu gure GUNEA / Bisita nuestra zona de trabajos y producciones AQUÍ.

 

ORDUTEGIA/HORARIO ASTELEHENA/LUNES ASTEARTEA/MARTES ASTEAZKENA/MIERCOLES OSTEGUNA/JUEVES OSTIRALA/VIERNES
12:30/13:20          
13:20/14:15   HH5   LH6 LH4
14:15/15:00   LH5 LH3 LH2 LH1